Veel gestelde vragen:
NEN 2580


Wat is de NEN 2580?

De NEN 2580 bevat termen, definities en bepalingsmethoden voor oppervlakten van terreinen die bestemd zijn voor gebouwen of delen ervan. Het opstellen van eenduidige oppervlakte- en inhoudsanalyses door uniforme bepaling van basisgegevens. Het verkrijgen van vergelijkbare informatie over de verhouding tussen hoeveelheden M2's/M3's. Deze norm wordt veel gebruikt door Makelaars.


Wat is de BBMI (Branche Brede Meet Instructie) gebruiksoppervlakte woningen?

Deze meetinstructie geeft een praktische handleiding om voor woningen de gebruiksoppervlakte te meten. De meetinstructie is gericht op het meten van de gebruiksoppervlakte per individuele woning (de oppervlakte "achter de voordeur") en niet de gebruiksoppervlakte van een complex.


Het begrip gebruiksoppervlakte is ontleend aan artikel 1 van het Bouwbesluit. Voor de inhoud van het begrip verwijst het Bouwbesluit naar de NEN 2580. De NEN 2580 vormt daarmee ook de basis voor deze meetinstructie. In deze meetinstructie wordt de oppervlakte gemeten binnen de buitenste/scheidende wanden (muren) conform de NEN 2580, echter inclusief alle dragende- en niet dragende binnenwanden, dit in afwijking van de NEN 2580.


Ook in afwijking van de NEN 2580 is de onderverdeling in vier oppervlakten:

- gebruiksoppervlakte wonen

- gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte

- gebruiksoppervlakte externe bergruimte

- gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte

Deze vier gebruiksoppervlakten zijn van betekenis om woningen onderling goed te kunnen vergelijken.


Wat is de BBMI Bruto inhoud woningen?

Deze meetinstructie geeft een praktische handleiding om voor woningen de bruto inhoud te meten. Als uitgangspunt voor deze meetinstructie is genomen de bruto inhoud zoals gedefinieerd in de NEN 2580. De meetinstructie is gericht op het meten van de bruto inhoud per pand of complex.


Voor eengezinswoningen komt dit overeen met de bruto-inhoud per woning. Bij een pand of complex (en dus ook bij een eengezinswoning) wordt de begane grondvloer en dakconstructie volledig betrokken in de berekende bruto inhoud. Bij een pand of complex met meergezinswoningen worden ook de gemeenschappelijke verkeersruimten (trappen, liften) en overige ruimten meegenomen.


De meetinstructie kan ook worden toegepast voor het meten van de bruto inhoud van een afzonderlijke woning binnen een pand/complex voor meergezinswoningen (de inhoud 'achter de voordeur").


Bij de meting van de bruto inhoud van de woning of het complex wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende functies van de delen van een woning (bijvoorbeeld "woonruimte'" versus "overige inpandige ruimte") of het complex.


In afwijking van de NEN 2580 wordt in deze meetinstructie gewerkt met standaardmaten voor de dikte van verdiepingsvloeren, van de begane grondvloer, van de dakconstructie en van de woning scheidende wanden voor de situaties waarin deze dikte niet eenvoudig te meten is. Ook in afwijking van de NEN 2580 wordt dedikte van de onderste vloer voor het meten van de bruto inhoud van een afzonderlijke woning binnen een pand/complex niet meegenomen.


Geldigheid BBMI?

De meetinstructie wordt breed gedragen binnen de sector en is per 1 september 2010 verplicht. Een ieder die betrokken is bij vastgoed transacties en waardering van vastgoed objecten heeft belang bij een eenduidige en correcte vastlegging van de gebruiksoppervlakte en bruto inhoud van vastgoed.


Op basis van de NEN 2580 is daarom de BBMI opgesteld in samenwerking met de NVM, VBO-makelaars, Vastgoedpro, de Waarderingskamer en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.


Wat is bij de prijs inbegrepen?

- Representatieve en klantgerichte benadering van uw klant

- Inmeting met respect voor huis en haard van bewoner

- Ik haal de sleutel bij u op indien de bewoner niet aanwezig kan zijn

- Inmeting ter plaatse conform de NEN 2580 en de hieruit afgeleide BBMI

- Meetcertificaat M2's

- Meetcertificaat M3's

- Floorplanner plattegronden in 2D (desgewenst in uw huisstijl, kleuren en logo)

- Floorplanner plattegronden in 3D (desgewenst in uw huisstijl, kleuren en logo)

- Aanleveren gegevens in Jpeg-formaat, inclusief Fml bestand binnen uiterlijk 2 werkbare werkdagen

- Gratis aanpassing en verwerking na uw controle op 2D + 3D plattegronden

- Gratis herinmeting indien benodigd ingeval van discussie omtrent M2's, M3's of plattegronden

- Reis- en parkeerkosten

- Garantie (zie button "garantie")


Hoe snel?

De fotograaf en ik zijn zelfstandige professionals die door 1 op 1 contact met u en de klant snel kunnen schakelen. Wij maken de afspraak in overleg met uw klant en na inmeting en fotografie heeft u uiterlijk binnen 2 werkbare werkdagen uw bestelling in huis.


Op welke tijdstippen kan de afspraak plaats vinden?

Om uw klant in de gelegenheid te stellen de woning "fotografie" klaar te hebben en om te kunnen werken in het juiste daglicht werken de fotograaf en ik met voorkeur in de tijdsvakken:

- 10.00 - 11.30 uur

- 11.45 - 13.15 uur

- 13.30 - 15.00 uur

Desgewenst is hier In verband met de grootte van het object, de reisafstand en het seizoen uiteraard van af te wijken.

Rene Rijs Inmeter

Tel: +31 0642091283

E: info@renerijsinmeter.nl

U: www.renerijsinmeter.nl

KvK Amsterdam 65025423

Hoofdstraat 135 B

2182 EN Hillegom

Officieel partner van

Klik HIER voor digitaal papier in vele maten